Створення віддаленого користувача MySQL

Якщо вам потрібно створити віддаленого користувача для вашої бази даних MySQL, скористайтеся цією інфтрукцією.

Попередження: Якщо ви не впевнені у тому, що робите – краще зверніться до кваліфікованого системного адміністратора. Неправильні налаштування MySQL можуть призвести до втрати даних.

На сервері де встановлено MySQL потрібно перевірити за якою адресою дозволено працювати серверу MySQL:

# nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Потрібно знайти строку – bind-address, і якщо потрібно змінити значення на bind-address = 0.0.0.0

Якщо ви внесли зміни до файлу конфігурації, слід перезапустити mysql:

# systemctl restart mysql

Авторизуйтесь в консолі mysql:

# mysql -u root -p

Створюємо нового користувача:

# CREATE USER ‘remote_user’@’remote_server_ip’ IDENTIFIED BY ‘password’;

де remote_user – ім’я користувача, remote_server_ip – ip адреса віддаленого серверу, звідки буде підключення, password – пароль майбутнього користувача

Додамо повновжень для нового користувача:

# GRANT CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, REFERENCES, RELOAD on database_name.* TO ‘remote_user’@’remote_server_ip’ WITH GRANT OPTION;

У прикладі перереховані всі можливі повноваження, ви можете змініти їх перелік згідно зі своїх задач.  database_name – ім’я бази даних з якою може праціювати користувач (.* означає, що доступ є до всіх таблиць бази).

Застосуємо надані повноваження:

# FLUSH PRIVILEGES;

Виходимо з консолі mysql:

# exit

На сервері де розміщено MySQL потрібно додати доступи до порту 3306 віддаленому серверу (приклад налаштування iptables).

Перевірити доступ з віддаленого серверу можна командою (на віддаленому сервері):

# mysql -u remote_user -h database_server_ip -p

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*